Ο Εκδοτικός Οίκος Galerita AE ιδρύθηκε τη Σχολική χρονιά 2016-2017. Μέτοχοι της εταιρείας είναι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης καθώς και οι δασκάλες μας.

Πολύτιμοι βοηθοί στο έργο μας είναι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες, οι οποίοι πρόθυμα στέκονται δίπλα μας και μας στηρίζουν με τις γνώσεις και την καλή τους διάθεση.