Είναι αλήθεια. Ο στόχος μας, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. 

Το βιβλίο-λεύκωμα βρίσκεται στα χέρια μας!

Δεν το πιστεύουμε!

Είναι τόσο όμορφο!

Όπως το σχεδιάζαμε!

Οι κόποι μας ανταμείφθηκαν.